Cornelius Hansen Lindholm
1782-1851
Skolelærer.

>
       
f
Hans Truelsen. Født omkring 1742. Død 09.08.1827 i Aabel Bye, Tislund sogn (Haderslev amt). Gaardmand.
m
Kirsten Knudsdatter. Født omkring 1735. Død 07.03.1796 i Aabel Bye, Tislund sogn (Haderslev amt).

Cornelius Hansen Lindholm. Født 26.01.1782 i Gøtterup, Tislund sogn (Haderslev amt). Død 09.03.1851 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt). Skolelærer.
Gift 25.07.1806 i Aastrup sogn (Maribo amt) 1 Ellen Marie Christensen. Født 1786.
Død 16.02.1831 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt).
Begravet 21.02.1831 fra Aastrup kirke, Aastrup sogn (Maribo amt). 2
Caroline Kirstine Lindholm. Født 10.10.1807 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt).
Døpt 22.11.1807 i Aastrup kirke, Aastrup sogn (Maribo amt). 3
Død 31.01.1896 i Roskilde Købstad (Roskilde amt).
Anne Kirstine Lindholm. Skolebestyrerinde.
Født 13.08.1809 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt).
Døpt 05.11.1809 i Aastrup kirke, Aastrup sogn (Maribo amt). 4
Død 13.03.1862 i Landdistriktet, Nykøbing Falster sogn (Maribo amt).
Begravet 18.03.1862 fra Nykøbing kirke, Nykøbing Falster sogn (Maribo amt). 5
Ulrikke Sophie Lindholm. Husbestyrerinne.
Født 01.03.1812 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt).
Døpt 07.05.1812 i Aastrup kirke, Aastrup sogn (Maribo amt). 6
Død 28.11.1878 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt).
Begravet 03.12.1878 fra Aastrup kirke, Aastrup sogn (Maribo amt). 7
Hans Lindholm. Lærer, folketingsmann.
Født 31.07.1814 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt).
Døpt 18.09.1814 i Aastrup kirke, Aastrup sogn (Maribo amt). 8
Død 18.06.1893 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt).
Begravet 23.06.1893 fra Aastrup kirke, Aastrup sogn (Maribo amt). 9
Christiane Dorthea Maria Lindholm. Født 02.11.1816 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt).
Døpt 16.12.1816 i Aastrup kirke, Aastrup sogn (Maribo amt). 10
Død 10.01.1862 i Købstaden, Nykøbing Falster sogn (Maribo amt).
Begravet 24.01.1862 fra Nykøbing kirke, Nykøbing Falster sogn (Maribo amt). 11
Peder Outzen Lindholm. Født 25.05.1819 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt).
Døpt 14.07.1819 i Aastrup kirke, Aastrup sogn (Maribo amt). 12
Død 02.02.1820 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt).
Begravet 05.02.1820 fra Aastrup kirke, Aastrup sogn (Maribo amt). 13
Petra Bolette Lindholm. Lærerinde.
Født 27.10.1821 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt).
Døpt 02.12.1821 i Aastrup kirke, Aastrup sogn (Maribo amt). 14
Død 21.11.1853 i Nørre Ørslev sogn (Maribo amt).
Begravet 28.11.1853 fra Nørre Ørslev kirke, Nørre Ørslev sogn (Maribo amt). 15
Marie Vilhelmine Lindholm. Født 02.01.1824 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt).
Døpt 15.02.1824 i Aastrup kirke, Aastrup sogn (Maribo amt). 16
Død 21.01.1883 i Frederiksværk Købstad, Vinderød (Frederiksborg amt).
Begravet 26.01.1883 fra Frederiksværk kirke, Vinderød (Frederiksborg amt). 17
Peder Andreas Lindholm. Lærer.
Født 05.09.1825 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt).
Døpt 28.10.1825 i Aastrup kirke, Aastrup sogn (Maribo amt). 18
Død 12.01.1894 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt).
Begravet 17.01.1904 fra Stubbekøbing kirke, Stubbekøbing sogn (Maribo amt). 19

Biografi - Biography

Skolelærer.
Født 26.01.1782 i Gøtterup, Tislund sogn (Haderslev amt).
Døpt 03.02.1782 i Tislund kirke, Tislund sogn (Haderslev amt). 20
Død 09.03.1851 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt).
Begravet 13.03.1851 fra Aastrup kirke, Aastrup sogn (Maribo amt). 21

Levde 1801 i Vellerup Bye, Agerskov sogn (Haderslev amt).
Levde 1806 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt).

  "
Haderslev amt. Tislund sogn ligger i Nørre Rangstrup herred.

    Cornelius er født 1782 i Tislund sogn i Haderslev amt:
«Dom: 6agesima Døbt Hans Truelsens og Kirsten Hansis Søn af Gøtterup, noie
    Cornelius Lindholm.
Test Bapt: Anna Jørgens af Beftoft, Tærkild Pedersen af Lund,
                 Hans Madsen og Anna Maria Aars Jørgens af Gøttrup».
    Kjeld Elers Lindholm oppgir at hans far da var 36 år og at presten som forrettet dåpen het Pastor Ditlev Outzen. Videre at fadderen Torkild Pedersen bodde i Bevtoft. Det er mulig at Kjeld har hatt adgang til en kontraministralbok, motsvarende de norske klokkerbøker. Disse ble ikke filmet når hovedministrialboken var tilgjengelig.

    Ved folketellingen i 1801 er Cornelius «skoleholder» i Vellerup Bye i Agerskov sogn
som er Tislunds nabosogn i syd:
Jens Lautrup, 66, Gift, huus bonde, Sogne foged og gaarbeboer.
Anna Lena Jacobsdatter, 58, Gift, hans Kone.
Peder Lautrup, 29, Ugift, deres Børn.
Mumke Lautrup, 27, Ugift, deres Børn, Spinder.
Ellen Lautrup, 25, Ugift, deres Børn, Spinder.
Jacob Pedersen Lautrup, 22, Ugift, deres Børn, med Amtsmands Tilladelse driver Strømpe handel.
Maria Kirstina Lautrup, 20, Ugift, deres Børn.
Johan Peder Lautrup, 19, Ugift, deres Børn.
Cornelius Hansen, 19, Ugift, ["Stilling i husstanden" ikke angivet i tællingen], Skoleholder i Byen.»

    Cornelius søkte seg i 1802 inn til Vesterborg seminarium på Lolland. Hans ansøkning gir et interessant bilde av hvordan det var å være skolelærer i landdistriktene på den tiden.
Kilde: Mogens Lindholm, Skjern.
    I en montre på Pederstrup museum ligger følgende ansøgning fra Cornelius Hansen Lindholm, den senere regnebogsforfatter og skoleleder i Moseby på Falster, om optagelse på Vesterborg Seminarium. På ansøgningens bagside giver han en skildring af sin tidligere virksomhed som skoleholder i Vellerup, Agerskov Sogn, Haderslev Amt:
    «Stedse har jeg haft lyst at arbejde i dette fag og hentet en del af ringe kundskaber, som den landsbyskoleholder uddelt til sine lærlinge, der hvor jeg var skolepligtig. Da jeg var konfirmeret, kom jeg først til Havsted en liden by i Tønder Amt, var skolemester om vinteren og i bondens tjeneste om sommeren. Derfra kom jeg siden til Vellerup i Haderslev Amt, kun med meget ringe kundskaber, og begyndte der at undervise ungdom, så godt jeg kunde. Imidlertid blev der et såkaldt læseselskab oprettet af de mest vitterlige her på egnen, og endskønt jeg ingen interessent var i samme, var de gode folk dog så gode, at de lod mig læse deres bøger. Det var mig til god nytte, og iblandt disse var der især en under titel: Rigets Anvisning for Skolemestre for de lavere Skoler. Denne læste jeg ofte igennem, og derefter indrettede jeg min skole, såvidt det var mig muligt. Dette gav anledning til Ufornuftiges mistanke, at jeg vilde indføre den nye lære i skolen.
    Det stod hen til det første år jeg skulle have løn, så gav de for, at jeg ikke havde lært deres børn at bede. Jeg blev af samtlige mænd tilspurgt, om det var sandt. Jeg svarede: at jeg havde ladet dem bede 5 til 6 bønner om dagen. En mere oplyst bonde svarede, at når de havde bedt så mange, og måske uden eftertanke, så han hellere sine fri derfor. Den største del billigede dette. Jeg blev lejet igen, og de fordomsfulde vilde hverken give mig kost eller løn. Sagen kom til proces, og vi satte vores godt igennem eftersom her var intet grundigt at indvende, thi børnenes fremgang dadlede ingen, end ikke mine fiender. Nu fik vi lov at indføre Pastor Prahls bønnebog i skolen, og de stride tildømt at svare deres andel, indtil der blev bedre skoleindretning. Og ved enden har jeg endnu beholdt et sundt legeme, og en sjæl, som er begierlig efter kundskaber, og ønsker ved den at hæves over de gamle skadelige fordomme.
            Vellerup d. 28. februar A.O. 1802.
            C. H. Lindholm»

    Brev af 11/3 1802 fra P. O. Boisen til Grev C. F. F. Rewentlow hvori Pastor Boisen anbefaler, at det unge mennske fra Dansk Holsten (Cornelius Lindholm) der søger optagelse på seminariet, engageres på dette:
    «Jeg iler så meget med at foreslå ham, fordi han, dersom han ikke kan forevise et bevis fra direktionen, er ifare for at blive udtaget til den nært forestående landmilits session som soldat. Til den ende og for at frelse et tilsyneladende dueligt subjekt, giver jeg mig den underdanigste frihet at forespørre mig hos Deres Excellence, om jeg ikke på direktionens vegneter sende ham en forsikring, at han er antagen?»

    Om Vesterborg kirkegård, prestegård og Boisens seminarium (www.borgerportalen.dk):
«På Vesterborg kirkegård lidt syd for våbenhuset ligger biskop P. O. Boisen begravet på familiegravstedet. Det er let at finde på grund af det meget høje kors. P.O. Boisen blev kaldet som præst til Vesterborg af grev C. D. F. Reventlow, som foruden at være landets statsminister ejede grevskabet Christianssæde, hvorunder Vesterborg hørte. Reventlow var en foregangsmand på mange områder og et ægte barn af oplysningstiden, og det lå ham meget på sinde at sørge for skolegang for alle. Ved siden af at passe embedet som sognepræst fik Boisen derfor til opgave at grundlægge og drive et lærerseminarium, Danmarks første af sin art, hvor der skulle uddannes lærere af folket til en skole for folket. I 1805 blev Boisen udnævnt til biskop over det nye stift, Lolland-Falster, men fik lov til at blive boende i Vesterborg og fortsat lede sit hjertebarn, lærerseminariet. Vesterborg var således bispesæde til hans død i 1831. Den gamle præstegård, som rummede seminariet, findes ikke mere.»

    Da Cornelius og Ellen Marie giftet seg i 1806 oppgir Aastrup kirkebok:
«1806, søndagen den 22. juni 1. gang tillyst ægteskab mellom Hr. Cornelius Lindholm, skolelærer i Moseby, og pigen Ellen Marie Kristensen i Moseby Præstegård. Forlovere: Ulrik Jensen, kobbersmed i Nykøbing, og Jens Andersen Smith, forpagter i Moseby Præstegård. Viede 25. juli.»

    Kjeld Elers Lindholm i Danmark, som døde for noen år siden, har arbeidet mye med slekten Lindholm. Resultatet av hans arbeide har han så delgitt slektninger i Danmark og U.S.A. Selv har jeg fått tilsendt deler av dette materiale fra Sara Saetre i U.S.A. Han skriver selv at «Disse hefter er et resultat af et møde med Mogens Lindholm, dengang boende i Grenå».

   Om Cornelius skriver Kjeld:
  «Cornelius Hansen Lindholm gik på Vesterborg seminarium, før han blev lærer i Moseby. Sin fortid i Sønderjylland har han søgt at skjule, og det er gjort grundigt.
  Cornelius opgiver ved sit bryllup i Moseby, at han er født 26/7 1782 i Møgeltønderegnen (Han førte selv som degn kirkebogen.) Samme oplysning står i demitender fra Vesterborg Seminarium ved D. Smith og H. Friis. Lolland Falsters historiske årbøger. For alle andre står fødesogn opgivet begge steder. Han står ikke i Møgeltøndersogns kirkebog ej heller i sognene udenom. Jeg fandt ham i Bevtoft/Tiislund/Åbøl sogne, Nørre Rangstrup herred, Haderslev Amts kirkebog.»

    Da datteren Marie Vilhelmine ble døpt i 1824 var Cornelius skolelærer i Moseby.

    Folketellingen for Aastrup sogn i 1834 viser:
«Moseby by, skolen,
Cornelius Lindholm, 53 år, enkemand, kirkesanger og skolelærer
Caroline Kirstine Lindholm, 27 år og ugift, hans børn
Kristiane Dorthe Marie Lindholm, 16 år, hans børn
Petra Bolette Lindholm, 13 år, hans børn
Marie Vilhelmine Lindholm, 10 år, hans børn
Peter Andreas Lindholm, 8 år, hans børn
Marie Elisabeth Strange, 10 år, plejebarn
Kristiane Hansen, 31 år, tjenstepige».

  "

    Ved folketellingen for Aastrup 01.02.1845 bor Cornelius med sin familie på «Skolen».
  Cornelius er 63 år gammel, enkemann, «Degn og Skolelærer». Han er født i Haderslev Amt.
  Hjemmeværende ugifte døtre er Caroline 35 år, Christiane, 29 år og Marie, 21 år gamle.
  De har også en Tieniste Pige - Karen Marie Rasmussen - 73 år gammel.

    Enkelte av døtrene bodde lenge hjemme uten å bli gift. Det fremgår av folketellingen for Aastrup sogn i 1850:
«Moseby, skolebygningen
Cornelius Lindholm, 69 år, fødested Slesvig, skolelærer
Caroline Kirstine Lindholm, 43 år, fødested her, hans børn
Christiane Dorthea Lindholm, 33 år, fødested her, hans børn
Ellem Marie Loye, 14 år, fødested Systofte, plejedatter»

    Cornelius døde i 1851, 69 år gammel.
«Sognedegn og Skolelærer i Moseby siden 1806. Dannebrogsmand. Enkemand.»
Han døde etter «Kortvarig Brystsyge».

    Falster birk, skifteprotokol:
«- Skifteforretning i stervboet efter skolelærer og dannebrogsmand Cornelius Lindholm i Moseby.
År 1851 den 29. nov. blev foretaget skifte efter skolelærer og dannebrogsmand Cornelius Lindholm af Moseby, hvorved var mødt den myndige søn, skolelærer Hans Lindholm, og de gifte døtres mænd, skolelærer Jensen af Nørre Ørslev, teglbrænder Løye ved Eiegod og krydsbetjent Berg af Stubbekøbing. Den anden myndige søn var ej mødt.
... til arv og deling 287 rdl. 5 mk. 6 sk., hvoraf tilfalder:
    helbroderen Hans Lindholm, myndig - 57 rdl. 3 mk. 7 6/10 sk.
    helbroderen Peter Andreas Lindholm - do
    datteren Ane Kirstine Lindholm, g.m. teglbrænder Løye - 28 rdl. 3 mk. 11 8/10 sk.
    Marie Vilhelmine, g.m. krydsbetjent Berg - do
    Petra Bolette, g.m. skolelærer Jensen - do
    Caroline Lindholm, ugift - do
    Ulrikke Sophie Lindholm, ugift - do
    Christiane Dorthea Lindholm, ugift - do
m.m.»

    Cornelius er omtalt i ett samleværk om skolelærere:
«Lindholm, Cornelius Hansen (1805 Vesterborg, 1.Kar.), født 26/1 1782 i Haderslev Amt, død 9/3 1851, Lærer i Moseby i Aastrup S. paa Falster 1805, tillige Degn 1809, Dbm. 28/10 1836. (A.Petersen: «Den jonstrupske Stat», S.206 - J.J.F.Friis 102 Erslews Forfatterlex. II/153 + Suppl. II/228 - E.Alberti I, I/520 - Biskop Boysens Visitatsbog)».

    Den jonstrupske Stat (side 206):
«836) * 1846 2 U. Lindholm Peter Andreas (1), f. i Moseby 5/9 1825, S. af Lærer Kornelius Hansen L. (f. 26/1 1782, Lærer 1805, DM. 28/10 1836, død 9/3 1851) og Ellen Marie Christensen (f. 1786, død 1831). - 1/11 1847 Undenl. i Bregninge p. F.; 5/8 1851 Lærer i Ullerslev og Ks. v. Uunede Kirke, 13/8 1856 i Nørre-Orslev; entl. 31/12 1883; boer i Nykjøb. p. F.»
    Jonstrup Seminarium, senere Jonstrup Statsseminarium, var kongerikets eldste skolelærerseminarium. 22

 

 1. Kirkebok Åstrup, 1719-1811: «Viede-Folck», folio 277.
 2. Kirkebok Aastrup, 1812-37: «Døde. Qvindekiøn», folionr. mangler (oppslag 242 i arkivarieronline.dk), nr. 1.
 3. Kirkebok Aastrup, 1719-1811: «Fødde», folio 151 og kirkebok Aastrup, 1801-13, folio 5, nr. 29.
 4. Kirkebok Aastrup, 1801-13, folio 6, nr. 20.
 5. Kirkebok Nykøbing Falster, 1847-75: «Døde Qvindekiøn», folio 546.
 6. Kirkebok Aastrup, 1801-13, folio 8, nr. 11.
 7. Kirkebok Stubbekøbing, 1871-86: «Døde Qvindekjøn», folio 260, nr. 11 og kirkebok Aastrup, 1860-78: «Døde Qvindekiøn», folio 445-46.
 8. Kirkebok Aastrup, 1812-37: «Fødte. Mandkiøn», folionr. mangler (oppslag 3 i arkivarieronline.dk), nr. 16.
 9. Kirkebok Stubbekøbing, 1892-1904: «Døde Mandkøn», folio 222, nr. 10 og Aastrup, 1892-1914: «Døde Mandkøn», folio 114.
 10. Kirkebok Aastrup, 1812-37: «Fødte. Qvindekiøn», folionr. mangler (oppslag 67 i arkivarieronline.dk), nr. 10.
 11. Kirkebok Nykøbing Falster Købstad, 1847-75: «Døde. Qvindekjøn», folio 546, nr. 4.
 12. Kirkebok Aastrup, 1812-37: «Fødte. Mandkiøn», folionr. mangler (oppslag 13 i arkivarieronline.dk), nr. 12.
 13. Kirkebok Aastrup, 1812-37: «Døde. Mandkiøn», folionr. mangler (oppslag 210 i arkivarieronline.dk), nr. 1.
 14. Kirkebok Aastrup, 1812-37: «Fødte. Qvindekiøn», folionr. mangler (oppslag 76 i arkivarieronline.dk).
 15. Kirkebok Nørre Ørslev, 1836-53: «Døde. Qvindekiøn», folio 158, nr. 2.
 16. Kirkebok Aastrup, 1812-37: «Fødte. Qvindekiøn», folionr. mangler (oppslag 81 i arkivarieronline.dk), nr. 1.
 17. Kirkebok Vinderød, 1863-91: «Døde Qvindekiøn», folio 230, nr. 1.
 18. Kirkebok Aastrup, 1812-37: «Fødte. Mandkiøn», folionr. mangler (oppslag 30 i arkivarieronline.dk).
 19. Kirkebok Stubbekøbing, 1892-1904: «Døde Mandkøn», folio 223, nr. 2.
 20. Kirkebok Tislund-Bevtofte, 1703-1809: «Fødde», folio 283.
 21. Kirkebok Aastrup, 1837-59: «Døde. Mandkiøn», folionr. mangler (oppslag 198 i arkivarieronline.dk), nr. 2.
 22. Folketellingen i 1801 for Haderslev amt, Nørre Rangstrup herred, Agerskov sogn, Vellerup Bye. Folketellingene for Aastrup sogn i 1834, 1845 og 1850. Notater fra Kjeld Elers Lindholm.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26