Reidar Julius Aas/Clausen
1915-1986

ff
Peter Aas. Født 09.04.1839 på Stuevold, Tydal (ST). Død 27.11.1905 på Strømmen, Sakshaug, Inderøy (NT). Handelsmann.
fm
Anna Johanna Møller. Født 20.10.1839 i Bakklandet, Bakke, Strinda (ST). Død 31.08.1928 i Leinstrand, Melhus (ST).
   
f
Julius Aas. Født 25.03.1877 på Strømmen, Sakshaug, Inderøy (NT). Død 25.11.1916 på Ullevåll sykehus, Kristiania (OS). Styrmann / Dampskipsfører.
m
Laura Jensen. Født 24.04.1890 i Hammerfest bysogn (FI). Død 01.12.1971 på Haukeland sykenus, Bergen (HO). D/S pike / Serveringsjomfru.

Reidar Julius Aas/Clausen. Født 10.05.1915 på Fødselsstiftelsen, Bergen (HO). Død 17.10.1986 i Rhodos, Hellas.
Gift Kjellaug Haanes. Født 19.10.1914.
Død 27.03.2000 i Bergen (HO).
Arild Clausen. Født 25.02.1942 i Bergen (HO).
Rolf Johan Clausen. Født 1950 i Bergen (HO).

Biografi - Biography

Født 10.05.1915 på Fødselsstiftelsen, Bergen (HO).
Døpt 19.05.1915 på Fødselsstiftelsen, Bergen (HO). 1
Død 17.10.1986 i Rhodos, Hellas.

    "
Kirkebok Kvinneklinikken i Bergen nr. 4: «A. Levende fødte», folio 193, nr. 78.

    Reidar Julius ble født utenfor ekteskap på Fødselsklinikken i Bergen 10.05.1915. I følge kirkeboken var hans foreldre ugift skipsfører Julius Aas, Trondheim og ugift S/S pike Laura Jensen, Nedre Stølen 13B.

    "
Kirkebok Mariakirken i Bergen nr. B1: «A. Levende fødte», folio 141, nr. 17b.

    Han ble tydeligvis satt bort kort tid etter fødselen. I en notis innført i kirkeboken for Mariakirken fremgår det:
  «Iflg. bevilling av 27/6-22 er Reidar Julius adoptered av sine pleieforeldre:
   Kontrollør Ingvald Johan Clausen og H. Berly Johanne Clausen, f. Kristiansen».

    Det er trolig at vi finner Ingvald i folketellingen fra 1900 bosatt i Blegevei søndre nr. 6, Bergen:
Anna Klausen - Husmor - Enke - Vaskekone (flaskeskyl) - Født 1853 i Askøens SB.
Anton Klausen - Sønn - Ugift - Malerlærling - Født 1884 i Bergen.
Ingvald Klausen - Sønn - Ugift - Uten yrke - Født 1887 i Bergen.
    I 1910 bor denne familien i Kristiania på adressen Nils Juelsgate 49:
Anna, fødd 16.03.1853 i Strutshavn, husmor, underholdes nå av sine barn.
Sønnen Ingvald er elektrisk montør og oppgis å være født 10.08.1887 i Bergen.
Den eldste sønnen, som nå oppgis å hete Nils, er korkskjærer og født 25.01.1882 i Bergen.

    Berly Johanne finner vi i folketellingen fra 1900 bosatt i Blegevei søndre nr. 7, Bergen.
I en alder av 11 år gammel er hun altså nabo til Ingvald beskrevet ovenfor. Neppe en tilfeldighet! Alle i familien er født i Bergen:
Bendic Kristian Kristiansen - Husfar - Gift - Brændevin, Samlagsforstander - Født 1855.
Betzy Marie Kristiansen - Husmor - Gift - Husets gjerning - Født 1864.
Fredrik Konstansius Kristiansen - Sønn - Ugift - Smeddreng - Født 1884.
Kristian Kornelius Kristiansen - Sønn - Ugift - Uten yrke - Født 1887.
Berly Johanne Kristiansen - Datter - Ugift - Uten yrke - Født 1889.
Berner Kristiansen - Sønn - Ugift - Uten yrke - Født 1891.
Ragnvald Johan Kristiansen, Ugift, Uten yrke, Født 1893.
Gudrund Kristiansen - Datter - Ugift - Uten yrke - Født 1895.
Sigurd Leonard Kristiansen - Sønn - Ugift - Uten yrke - Født 1897.
    I 1910 finner vi Berly som tjenestepike i Kristiania på adressen Erling Skjaldsønsgate 18. Hun oppgis å være født 16.03.1889 i Bergen. Familien hun tjenestegjør hos besto av:
Jørgen Braaten - Husfar - Født 16.10.1874 i Søndeled - Intendanturkaptein i Armeen.
Gunhild Braaten, Husmor - Født 29.07.1872 i Kristiansand.
Rolf Braaten - Sønn - Født 26.09.1907 i Bergen.
    Da deres sønn var født i Bergen er det mulig at familien Braaten kjente Berly mens de bodde der.

    Ingvald og Berly giftet seg 28.09.1912 (Kirkebok Bergen Korskirken D5 1904-19 - Ekteviede - side 111 nr. 90). Ingvald var elektriker og bosatt i Haukelandssmug 9. Berly var hjemmeværende og bosatt i Søndre Blekevei 7.

    Berly døde i 1939.

 

  1. Kirkebok Kvinneklinikken i Bergen nr. 4: «A. Levende fødte», folio 193, nr. 78. Kirkebok Mariakirken i Bergen nr. B1: «A. Levende fødte», folio 141, nr. 17b.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2016-11-16