Aase Henrichsdatter

       
   
Gift Anders Hemmingsen Nideros. Død omkring 1653.
Margrethe Andersdatter Nideros.

Biografi - Biography

Levde fra 1642 til 1662.

    Aase og Anders hadde følgende barn (minst):
Trine, gift med 1. Torsten Hansen, 2. Christen Hegelund Helgøy, skifte 15.04.1663.
Dorethe.
Margrethe, gift med Søren Mortensen Hegelund, levde i 1730.
Peder, gift med Biritte Hansdatter Røst.

    Aase ga, sammen med sin datter Margrethe og svigersønnen Søren, en lysekrone til Helgøy kirke i 1662.

    Fra Trondheim før Cicignon:
382. Peer Andersens grd.
    I 1660-62 var Aasel eier. Hun var enke etter Anders Henningsen som døde 1653.
    Neste eier var sønnen Peder Andersen som var gift med Birgitte Hansdt Røst. 1667 pantsetter han gården som sikkerhet for et lån hos svogeren Christen Rasmusen [g m Margrete Hansdatter Røst]. Han klarte nok ikke å betale tilbake lånet. I 1676 heter det at Peder Andersen nordlandsfarer [med familie] er avreist til Nordland.
    Margrete sl Christen Rasmussens solgte den etterhvert videre. Det står mer om senere eiere.
Gård 333.
    Eides fra midten av 1600-tallet av Torsten Hansen g m Trine, dt av Anders Henningsen. Muligens er dette og ikke nr 382 svigerfarens gård. Torsten døde febr 1660, og Trine giftet seg altså med Heggelund.
    1687 avstår Margrete sl Christen Rasmussens til Hans Knudsen Glad tollskriver sine panterettigheter i Christen Heggelunds gård. 1

 

  1. Henry Berg: Trondheim før Cicignon. Karlsøy og Helgøy Bygdebok, bind 1, side 517.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2016-11-16