Goden Leiksen By

       
   
Gift .
Østen Godensen By.

    Det er sannsynlig at Goden Leiksen og hans sønn Østen var gårdbrukere på By i Veldre, der saken foregikk i 1448. Gården Lier som saken dreide seg om, var en ødegård som ble brukt som slått under nabogårder. Derfor burde sammenhengen være at Østen Godensen beholdt gården Lier etter 1448 (derfor ble dokumentet bevart) og fikk en datter gift til Skjåk i Skjåk, som ble Cecilie Pedersdatters mor. Alternativt arvet folket på Bjølstad gården Lier på en mer infløkt måte etter Østen Godensen. 1

 

  1. Engebret Hougen: Ættesoge for Gudbrandsdalen, bind II, side 45. Tore H. Vigerust: «Adelsnytt», Genealogen nr. 1 1999, side 45.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2020-11-29