Østen Godensen By

       
f
Goden Leiksen By.
 
Gift .
??? Østensdatter.

Biografi - Biography

Levde 1448 på By, Veldre, Ringsaker (HE).

    Østen var sønn til Goden Leiksen By.


    "
«Slekts»-gårder i Veldre, Ringsaker: By.

    Det er sannsynlig at han og hans far var gårdbrukere på By i Veldre på Ringerike, der saken foregikk i 1448. Gården Lier som saken dreide seg om, var en ødegård som ble brukt som slått under nabogårder. Derfor burde sammenhengen være at Østen Godensen beholdt gården Lier etter 1448 (derfor ble dokumentet bevart) og fikk en datter gift til Skidaker i Skjåk, som ble Cecilie Pedersdatters mor. Alternativt arvet folket på Bjølstad gården Lier på en mer infløkt måte etter Østen Godensen.

    02.04.1448 ble det skrevet et dokument på By i Veldre. Det forteller at lagmannen i Oppland, Ravald Niclisen, opptok vidnesbyrd i en sak mellom Jon Gyrdsen og Østen Godesen om gården Lier i Veldre. Lagmannen kunngjør at han opptok vitnemål av Unna Vesetesdatter, som vitnet at hennes mor hadde sagt til Gudrun Olavsdatter at Haakon «a Saudhastaadha [Sandhastad] som hona wpp ool saath a Lidhar» helt til det brant opp av vådeild, hadde sagt at han hadde Lier til låns av herr Sigurd i Giske, far til Hustru Cecilie. Sigurd Leiksen vitnet at hans far, Leik Trondsen, hadde sagt at i så mange r som han «sloo offwær Lidhar» leide han det av ingen annen enn Ingjeld i O eller hans Hustru Cecilie, og at deres sønn, Gyrd i O hadde solgt det til Goden Leiksen. Ingrid Sigurdsdatter vitnet at Leik Trondsen hadde betalt Ingjeld landskyld av Lidhar, at Cecilie etter at Ingjeld døde bød frem Lidhar til Østen Narvesen, som da satt på Bargauster, at Gyrd Ingjaldsen senere hadde gården til han solgte til Goden Leiksen. Videre vitnet Alv Østensen, Sjugurd Haraldsen og Torstein Toresen, at det i Fylkeshaug sogn er 2 ødegårder Lid, og den 3. heter Lidhar. Til slutt ble det skrevet at Østen Godensen førte disse vitnemål om sin rett til Lidhar Ødegård i sak mot sønnesønnen til Ingjeld, Jon Gyrdsen (DN III 797).

    En ser at dette er et opptak av vidnesbyrd, som har foregått før saken ble opptatt til doms. Dommen er ikke kjent, men det er trolig at Østen vant, siden diplomet finnes på Bjølstad. 1

 

  1. Engebret Hougen: Ættesoge for Gudbrandsdalen, bind II, side 148. Tore H. Vigerust: «Adelsnytt», Genealogen nr. 1 1999, side 45.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2020-11-29