Tora Guttormsdatter

       
   
Utenfor ekteskap Harald IV Gille av Norge. Konge.
Født omkring 1103 på Irland.
Død 13.12.1136 i Bergen.
Sigurd II Haraldsson Munn av Norge. Konge.
Født omkring 1133.
Død 10.06.1155 i Bergen.

Biografi - Biography

Levde 1136.

Tora var Harald Gilles offisielle frille, en hård og ond kvinne.

Fra Snorre Sturlasson: Magnus Blindes saga:
1. ... Kong harald fikk en sønn, som het Sigurd, med Tora, datter til Guttorm Gråbarde.

I lang tid var ætten og ættevernet en realitet, og størst rolle spilte det selvfølgelig for de mektigste, de eldste ættene i bygda. Små og ringe ætter hadde vanskelig for å hevde seg mot kaksene. En kan ikke la seg lede av lovforskriftene alene når en skal gjøre seg opp et begrep om hvordan samfunnet i virkeligheten fungerte. Kongsmoren Tora lot f.eks. tungen rive ut på en småsvein som hadde nasket av godtefatet hennes. 1

 

  1. Snorre Sturlasson: Magnus Blindes saga, avsnitt 1. Cappelen's Norges Historie, Bind 2, side 294. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 801. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17