Gotelena av Clérieux

       
   
Gift Vigo V av Vion. Sire.
Vigo I le Vieux av Albon. Greve.
Død omkring 1075.

Biografi - Biography

Levde 1040.

Gotelenas navn fremgår av et dokument av ca. 1040 hvori det med «Wigo comes filius Gotelenae» åpenbart menes Guigo V og hvor sistnevnte gir en gave til klostret Cluny. Underskriftene er «Signum Wigonis comitis, Signum Wigonis filii sui». I mellomtiden har altså slekten fått greveverdighet. 1

 

  1. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 998, se også nr. 979. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 46.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17