Garsinde ???

       
   
Gift Wilfred II av Barcelona. Greve.
Født omkring 888.
Død 26.04.912.
Richilda av Barcelona. Grevinne.
Født omkring 906.
Død før 966.

Biografi - Biography

Levde 900.

Garsinde hadde flere barn med Wilfred, men bare Richilde overlevde henne. 1

 

  1. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1098. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 98.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17