Hildegard ???

       
   
Gift Henrik I der Kahle av Stade. Greve.
Død 10.05.976.
Hildegard av Stade. Født mellom 974 og 977.
Død 03.10.1011.

Biografi - Biography

Levde 970.

Hildegard var av ukjent slekt.

Hun var ifølge «Zwei Ahnentafeln» av Prof. Dr. Fritz Curschmann mor til Hildegard. 1

 

  1. Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 439. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 28.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17