Eldrid Jonsdatter av Blindheim

       
f
Jon Smjørbalte.
 
Gift Guttorm Åsolvsson på Rein. Lendmann.
Ingrid Guttormsdatter på Rein.

Biografi - Biography

Levde omkring 1130.

Eldrid var søster til Hallkjell Huk som døde i 1160. Disse nedstammet sannsynligvis i direkte linje fra Fridgeir, Arinbjørn herses søstersønn, i hvis sted Egil Skallagrimsson kjempet mot berserken Ljot den Bleke. 1

 

  1. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1201. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 84.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17