Hedwig av Assel
(1075-1080)-(1123..)

       
   

Hedwig av Assel. Født fra 1075 til 1080. Død etter 1123.
Gift Hermann I av Winzenburg. Greve.
Død omkring 1122.
Sophie av Winzenburg. Grevinne.
Født omkring 1107.
Død 25.03.1160.

Biografi - Biography

Født fra 1075 til 1080.
Død etter 1123.

Hedwig var vistnok arvedatter til den grevinne von Assel som medbrakte i sitt ekteskap «die Winzenburg als Hildesheimische Lebenanwartschaft und die Asleburg».

Antagelig forlenet biskop Udo von Hildesheim (død 09.10.1114) Winzenburg til sin nevø Herman I av Windberg. Deretter kalte også hennes sønner, Herman og Heinrich, seg «von Winzenburg» og «von Asleburg». Slektsskapsforholdet til erkebiskopen lar seg ikke fastslå. 1

 

  1. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 498. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 106.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17