Vigo III av Albon
-1125

ff
Vigo I le Vieux av Albon. Død omkring 1075. Greve.
     
f
Vigo II le Gras av Albon. Født 1025. Død omkring 1079. Greve.
m
Petronilla ???. Død 1070.

Vigo III av Albon. Død 1125. Greve.
Gift Mathilde ???.
Mathilde av Vienne (Albon). Død 1145.

Biografi - Biography

Greve.
Levde 1084.
Død 1125.

Vigo (Guigo, Guiges) var greve av Albon 1080-1098.

Vigo kalles i tyske bøker ofte Wigo VI eller Guido, i franske Guigue III. Han var greve av Vienne og levde i 1084.

Han er berømt for sin strid med biskopen av Grenoble, den hellige Hugo, angående kirkene og andre kirkegods som han hadde arvet etter den siste konge av Burgund. Biskopen brakte saken inn for kirkerådet, idet han gjorde krav på disse gods som kirkens naturlige eiendom. Etter mange stridigheter for retten, hvor greven søkte å tvinge biskopen fra sitt embede, ble resultatet tre overenskomster i 1099 og i 1116. Ved disse samtykket Vigo i å overdra til sin rival de kirkegods han eide. Overenskomsten av 1116 ble ratifisert i 1119 ved en bulle av pave Calitus II (pave 1119 - 24).

Under Vigos regjeringstid grunnla den hellige Bruno i 1081 det berømte kloster Grande Chartreuse i fjellene i nærheten av Grenoble. 1

 

  1. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 976. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 46.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17