Helena Guttormsdatter
1160?-

ff
Austmann ???. Født mellom 1080 og 1090.
  mf
Guttorm Åsolvsson på Rein. Lendmann.
mm
Eldrid Jonsdatter av Blindheim.
f
Guttorm Austmannsson. Jarl.
m
Ingrid Guttormsdatter på Rein.

Helena Guttormsdatter. Født omkring 1160.
Gift omkring 1178 Esbern Assersen (Hvide) Snare. Dansk høvding.
Født 1127.
Død 1204 på Sæbygård, Sæby (Holbæk amt).
Begravet 1204 i Sæby kirke, Sæby (Holbæk amt).
Ingeborg Esbernsdatter (Hvide) Snare. Død 1267 i Hedeby, Slesvig.
Utenfor ekteskap Valdemar II Valdemarsson Sejr av Danmark. Konge.
Født 28.06.1170.
Død 28.03.1241 i Vordingborg.
Knud Valdemarsson av Reval. Hertug.
Født omkring 1205.
Død 15.10.1260.

Biografi - Biography

Født omkring 1160.
Levde 1230.

Hennes foreldre var rike, faren var Guttorm Jarl i Sverker-partiet, han eide gods i Östergötland, Västergötland, Småland, på Gotland og i Danmark. Moren er ukjent.

Helena ble i ung alder, antagelig 18 år gammel, gift med Esbern Snare. Deres ekteskap varte i 26 år, men de fikk kun et felles barn, Ingeborg av Kalundborg.

Kort tid etter Esberns død i 1204 fikk hun sønnen Knud med kong Valdemar II Sejr av Danmark. Han ble senere hertug av Reval.

Da Valdemar giftet seg, flyttet Helena og sønnen Knud til Östergötland. Vår Frues Kapell med tilhørende prebende ble stiftet av Helena og Knud, tidligst i 1223.

Helena ble begravet i den daværende domkirken i Linköping, tidligst på 1230-tallet.

Etter morens død oppførte hennes barn, Ingeborg og Knud, Helena-kapellet i nåværende Tisvildeleje. 1

 

  1. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1197. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 44. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 51.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17