Noen bra lenker - Some useful links


Digitalarkivet - The Digital Archive of Norway
Digitaliserte, søkbare kilder - Digitally searchable Sources
Digitaliserte arkiver - Scanned Archives
Finn kilde - Find Source
Kirkebøker - Church Books
Skiftemateriale - Probate Records
Rettergangsmateriale - Court Records
Fogderegnskap (1690-1810, digitalized until 1718) -
    Account Books for Bailiffs

Stiftamtstueregnskap (1661-1690) -
    Account books for County Account Office

Lensregnskap (1570-166x) -
    Account Books for feudal Overlords

Lensregnskap eldre enn 1570 -
    Account Books for feudal Overlords older than 1570

Stattholderembedet (1572-1771) - Stadtholder Office
Danske Kancelli (1513-1799) - Danish Chancery

Andre kilder - Other Sources
Gotisk skrift i Danmark og Norge -
     Gothic Script in Denmark and Norway

Digitaliserte bøker 2003 - Digitalized Books (Norwegian)
Avfotograferte slektshistoriske kilder -
     Scanned historical Sources (Norwegian)

Diplomatarium Norvegicum (Norwegian)
Søk i O. Rygh: Norske Gaardnavne -
    Seach in O. Rygh: Norwegian Farm Names (Norwegian)

Foreninger - Associations
Norsk Slektshistorisk Forening -
    The Norwegian Genealogical Society (Norwegian)

Slekt og Data - DIS Norge - Genealogy Society of Norway-DIS
Slekts- og lokalhistorisk forening i Tromsø
    Genealogical and Local History Association in Tromsø (Norwegian)

Om Norge - About Norway
Johan I. Borgos' heimesider - Informative Home Page
- Norsk navnepraksis (English) - Norwegian Naming Patterns
- Norge - Kart og fylker - Norway - Map and the Counties
- Nordiske bokstaver - The Nordic Characters
Fylker og kommuner - Counties and Communities (German)
Amt og fogderi i Norge -
     Amt (country subdivision) and fogderi (bailiwick) in Norway

Bibliofil - Søkeverktøy for bibliotek -
     Norwegian Libaries (searchable) (Norwegian)

Troms - The Troms County
Lenvik museum (Norwegian)
PIN's Genealogiske sider -
     PIN's Genealogical Sources (Norwegian)

Registreringssentral for historiske data -
     Norwegian Historical Data Centre (Norwegian)

Danmark - Denmark
Statens Arkiver - The Danish State Archives
Danske arkivalier online -
     Danish Archives Online
Dansk Demografisk Database -
     The Danish Demographic Database

> Velg mellom norsk og engelsk på en del sider - Choose between norwegian and english on some Pages