Legg gjerne til en kommentar - You are welcomed to add a Comment

Min gjestebok har i lengre tid blitt utsatt for misbruk.

Jeg fant det etter en tid nødvendig å kontrollere nye meldinger før publisering i gjesteboken. Dette har tydeligvis ikke hjulpet, daglig gjøres fortsatt et antall forsøk på å registrere uønskede meldinger.

Som et siste forsøk på å beholde gjesteboken, har jeg valgt følgende løsning:

Send din kommentar i en e-post til

og skriv «Gjestebok» i subjekt-feltet.

Jeg finner det meget trist å måtte gå til dette skritt!

Tilbake til gjesteboken

My Guestbook has for a longer time been misused.

I therefore found it necessary to manually control new entries prior to publishing in the Guestbook. This measure, however, did not improve the situation, there is daily a number of attempts to register unwanted messages.

As a last attempt to keep the Guestbook active, I have chosen the following solution:

Please forward your comments in an e-mail to

and state «Guestbook» in the subject-field.

I really regret that I have to take these precautions!

Back to the Guestbook Entries