Nedlasting av slektsoversiker – Downloading Ancestor overviews


Her er det mulig å laste ned mine slektsoversikter, enten som GedCom-filer eller i PDF-format.

Velg mellom en komplett PDF-fil med tekst, dokumenter, kart og bilder, eller den mindre kun med tekst.

Da seksjonen "Middelalder" har gjennomgått en omfattende oppdatering har jeg valgt - inntil videre - også å beholde den forrige versionen publisert i 2014.

Kommentarer mottas med takk!

      Here it is possible to download my ancestor overviews, either as GedCom-files or in the PDF-format (Norwegian only).

Choose between a complete PDF-file containing text, documents, maps and pictures, or the smaller text only file.

As the "Middle Ages" section has undergone a comprehensive update, I have chosen - until further notice - also to keep the previous version published in 2014.

Comments are welcome!

GEDCOM filer
GEDCOM files
ANSI (Windows)
Komplett
i PDF-format
Complete
in PDF-format
Kun tekst
i PDF-format
Text only in PDF-format
Østfold / Akershus 2.781 KBytes 118.079 KBytes 14.156 KBytes
Danmark 409 KBytes 10.585 KBytes 1.608 KBytes
Trøndelag

Gudbrandsdalen

Skanke-slekten
1.724 KBytes86.046 KBytes

31.701 KBytes

9.080 KBytes
10.362 KBytes

6.605 KBytes

953 KBytes
Troms 1.491 KBytes 86.472 KBytes 7.897 KBytes
Middelalder

Middelalder 2014
4.133 KBytes

1.255 KBytes
85.961 KBytes

7.977 KBytes
22.309 KBytesGEDCOM
     
PDF
GEDCOM (Akronym for GEnealogical Data Communication) er et standardisert format for elektronisk kommunikation av genealogiske data. Her er den (nokså tekniske) GEDCOM-standard (på engelsk). Formatet kan leses ved hjelp av de fleste slektsprogram, men jeg vil nok ikke anbefale at man fører disse data inn i sine egne slektsregistre!

GEDCOM (Acronym for GEnealogical Data Communication) is a standartized format for electronic communication of genealogical data. Here is the description (rather tecnical) of the GEDCOM-standard. The format can be read by most genealogical programs, but I will not recommend that you merge these data into your own ancester database!

Slektsoversikene i PDF-format gir en samlet utskrift av mine aner, generasjon for generasjon. Oversiktene avsluttes med en alfabetisk fortegnelse over de registrerte aner med sidehenvisninger.

The ancestor overviews in PDF-format gives a complete presentation of my ancestors, generation by generation. Appended to the overviews there is an alphabetic list of the registrered ancestors with page references.

Noen gratis PDF-lesere:
Jeg anbefaler Nitro Reader.
Some free PDF-readers:
I recommend Nitro Reader
Nitro Reader Foxit Reader Adobe Reader