Simon Thorsen (~1721 - > 1801)

Troms:
År
Year
Dokument
Document
Person / Gård
Person / Farm
Beskrivelse - Description Kilde - Source
1783 Begravne 1783
i Tromsø
Burials 1783
in Tromsø
Simon Thorsen 120 personer, de fleste små barn, døde av
«Halse Syge», dvs. difteri, i Tromsø i 1783.
120 indivudals, mostly small children, died from
“Throat Disease”, i.e. diphtheria, in Tromsø in 1783.
Tromsø prestegjeld.
Kirkebok 1779-96, folio 157.

Utdrag av listen over «Begravne» i kirkeboken for Tromsø for 1783:
Extract from the List of Burials in the Churchbook for Tromsø for 1783:

Simon Thorsen i Ravnefjord fikk i 1781 datteren Margrethe [Marith] som i 1783 døde av «Halsesyge», kun 2 år og 4 måneder gammel. Hun ble begravet 13. søndag etter trefoldighet.

Sykdommen - antagelig difteri - må ha gått som en epedemi i området. Kirkeboken for Tromsø viser at det i 1783 døde 120 personer av «Halse Sygen», de aller fleste små barn! Difteri er en akutt bakterieinfeksjon som smitter via kontakt i form av hoste, kyssing, spytt, deling av spise- og drikkeredskap osv. Sykdommen gir feber og hovne kjørtler, og var ofte dødelig i eldre tid.


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.