Marith Baardsdatter (- 1685 - ~1751)

Troms:
År
Year
Dokument
Document
Person / Gård
Person / Farm
Beskrivelse - Description Kilde - Source
1751 Skifteprotokoll
Probate record
Marith Baardsdatter Skifte og deling etter Marith Baardsdatter Tennæs datert 23. november 1751. Ikke filmet! Tromsø sorenskriverembete.
Skifteprotokoll nr. 5,
1745-51, folio 111

Utdrag av skiftet etter Mari Baardsdatter som ble avholdt på Findnes i Helgøy tinglag:
Sal: Marit Baarsdaatter Tennes i Balsfj:
Ao 1751 dend 23 Novembr: skede Registering og Vurdering efter Sal: Marit Baarsdaatter, som Boede paa Tennes i Balsfiorden til paafølgende Skifte og Deeling imellem Hendis efterladte Mand Lars Olsen og med Sammen havende Børn, neml:
    Jacob Larsen,
    Baard Larsen,
    Anne Larsdr:
    Mallene Larsdr:
    Giertrud Larsdr: og
    Kirsten Larsdr:
som ere alle gifte og myndige,
Dette Stervboe Befandtes som følger:
....


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.