Olluff Ellefsen Linto (~1617 - 1698)

Østfold / Akershus:
År
Year
Dokument
Document
Person / Gård
Person / Farm
Beskrivelse - Description Kilde - Source
1666
Prestenes 2. manntall
2nd Parish Census
Olluff Ellefsen Linto Utdrag av Prestenes 2. manntall i 1666 for Linto, Baastad, Trøgstad. Prestenes 2. manntall 1666.
Øvre Borgesyssel prosti,
2.1 Trøgtad prestegjeld,
Baastad annex, folio 34

Utdrag av Prestenes 2. manntall i 1666 for Linto i Baastad Annex:

Baadstadz Annex.
Gaarder Besiddere Sønner Husmend Deris Sønner etc.
Noo. 47.
Lintoe, schylder
1t schippd 1 fxding.
 
 
 
 
Oluf Elovsen, Bru-
ger XV [15] liespd er 49 A.
Morten Halfuorß
Soldat Bruger ½ pd
er 29 Aar
 
Lars Olufsen
er 16 Aar
Suend Mogensøn
Soldat er 21 Aar.
 
 
 
 
 
 
 
 
Abraham Olufsøn - 6 Aar.
Elof Olufsøn - 4 Aar.
Guldbrand Olufß - 3 Aar.
Siøphar Olufß - 2 Aar.
 


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.