Jon Enersen Fjeld Nordre (~1634 - 1723)

Østfold / Akershus:
År
Year
Dokument
Document
Person / Gård
Person / Farm
Beskrivelse - Description Kilde - Source
1723 Skifteprotokoll
Probate record
Jon Enersen Fjeld Nordre Skifte og deling etter Jon Enersen Fjeld Nordre, Trømborg, Eidsberg, datert 24. mai 1723. Heggen og Frøland sorenskriverembete.
Skifteprotokoll nr. 7,
1721-33, folio 115b

Utdrag av skiftet etter Jon Enersen Fjeld Nordre:
Janus Colstrup Sørenschrifter over Heggen og Frøeland Giør Witterlig at Ao 1723 Dend 24te May brev efter Begiering holden Registering, Vurdering, Arveskifte og Deeling paa Gaarden Nordre Field i Trømborg Annex efter Den wed Døden afgangne Sl: Mand Jon Eenersen som Boede og Døde samme Steds, over hvis Medeler som hand havde efterladt Sig til Arv og Deeling imellom
    hans igienlevende Quinde Klara Knudsdatter paa dend Eene og
    hans med forige quinde Aflede 3de Børn,
        Eener, Christopher og
        Jøran gift med Steener Larsson Halstvedt,
    sampt med denne sidste Quinde aflede
        2de Kirsten gift med Knud Guldbrandsen Oelberg og
        Gunild ugift og umyndig
    Joens Sønner og Døttre paa dend Anden Siide,
Overværende Enken selv tillige med hendis af Skifte Retten ordinerte laugwerge Arne Guldbrandsen Fossen og Samptlige Arvingers, i sær for dend umyndige tilsat at have tilsyn hendis Søster Mand Knud Guldbrandsen Oelberg, Tilstæde var og ved forretningen Bøjde Lensmanden Niels Olsen Keisrud, med tillige ditto 2de Vurderings Mænd af dette Aars tilkalte laugwitner, Reier Knudsen Lien og Erik Joensen Hedemarken med andre fleere godt Folk, som denne forretning tilsøgte.
Befandis da Boet af denne Beskafenhed ....


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.