Joen Aslachsen Dramstad (~1623/28 - 1693)

Østfold / Akershus:
År
Year
Dokument
Document
Person / Gård
Person / Farm
Beskrivelse - Description Kilde - Source
1693 Skifteprotokoll
Probate record
Joen Aslachsen Dramstad Skifte og deling etter Joen Aslachsen Dramstad, Askim, datert 15. juni 1693. Heggen og Frøland sorenskriverembete.
Skifteprotokoll nr. 3, 1683-1705, folio 219b

Utdrag av skiftet etter Joen Aslachsen Dramstad:
No 131:
Henrich Diderichsøn Altenburg forordnede Soren Schrifuer offuer Heggen oc Frøland, Giør vitterlig at Anno Christi 1693:, d = 15 Juny er Schifte oc Deeling holden Udinden Huus som Tømptes och til arfs falt efter Sahl: Udj Herren Hensoefuede Joen Aslachsen Som Bode oc Døde paa en Ahsignerede Dragun Corporal Quarter Drambstad i Baadstad Annex til Trøgstad, oc det imellem den Sahl: Mands igien Lefuende Hustrue Gudfrychtige Quinde Karen Hansdatter paa den Ene oc begge Deris sammen auflede Børn Nafnlig,
    Østen, Effuen, Hans oc Christen Jons Sønner,
    Gunild Joens Datter som har til Egte Tron Øridsbye,
    Helje Joens Datter som har til Egte Halstuor Natterud her ibm,
    Karen Joens Datter som har til Egte Gulbrand Voiin i Hofsund Annex til Spiudeberig,
    Tore och Sidsel Joens Døtre U-gifte
paa den anden Side som samptlige var tilstæde, offuerverende Hans Kongl. Mayts. bestalte Leutenant WelEdle ... Wolgast, Lendsmanden Holmb Rieser oc 4de worderings Mend Halfuor Hochaas, Hans Sand, Tron Foes oc Olle Rachnerud.
....


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.