Ingelev Olsdatter Klones (~1716 - 1761)

Oppland
År
Year
Dokument
Document
Person / Gård
Person / Farm
Beskrivelse - Description Kilde - Source
1754
Tingbok
Assize record of proceedings
Ingelev Olsdatter Klones I et rettsmøte i tingretten 15. juli 1754 fremgår det at noen av lagrettesmennene var i slekt med Bersvends hustru og hennes familie.
In a court meeting at July 15, 1754, it appears that some of the court members were relatives of the wife of Bersvend and her family.
Lagtingsprotokoll
Oplandene nr. 7
.
1752-65, folio 561-62

Utdrag fra Lagtingsprotokoll for Oplandene nr. 7, folio 561-62
<

«Siver Snerle sagte at være i 3de Led Beslægtiged til Bersvend Hansens Hudstrue. Ole Theigen siger at være til Hans Bersvendsen i 3de og 4de Led Beslægtiged og Jacob Østrem forklarede at være i 3de Led beslægtet til Bersvend Hansens Hudstrue. Povel Bolstad deretter og at Hans Hudstrue var(?) til Bersvend Hansens Hudstrue J 3de Led beslægtiget.»

À være beslektet i 3. ledd innebær at de var tremeninger.
Felles forfedre på Austrem var Endre Andersen og Barbro Jakobsdatter fra Sørem:
Sønnen Jakob Endresen Austrem -> Âse Jakobsdatter Austrem -> Syver Gulbrandsen Snerle.
Sønnen Svend Endresen Austrem/Klones -> Ole Svensen Klones -> Ingelev Olsdatter Klones.
Det er trolig at ogsâ Jakob Østrem nevnt ovenfor var barnebarn til Jakob Endresen Austrem.


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.