Ingelev Olsdatter Klones (~1716 - 1761)

Oppland:
År
Year
Dokument
Document
Person / Gård
Person / Farm
Beskrivelse - Description Kilde - Source
1736
Kirkebok
Parish register
Ingelev Olsdatter Klones Et Utdrag av Klognes i et «Sjeleregister»
An extract of Klognes in a «Souls» register
Vâgâ prestegjeld.
Kirkebok 1736, Sjeleregister,
folio 8 og 15.

Utdrag av «Sjeleregister» fra 1736 for Vågå prestegjeld:

Nafne Gaardene Alder Antaget
til Guds Bord
Om læser
i Bog
Hvormeget
i Catech:
Stand og
Boehold?
Erich Endreßen Klones 35 1718 Læser lidet i Bog K[an]d maadelig ud[en]ad Tiener
Ingelef Olsdatter Klones 19 1733 Læser noget i Bog 5 P: i Catech: Datter skichelig

Den eldste kirkeboken fra Vâgâ begynner først i 1739.
Heldigvis finnes det et sjeleregister som presten skrev i 1736 og som minner noe om en svensk «Fõrhörsprotokoll».

Sjeleregisteret fra 1736 må være den endelige bekreftelsen på at «vâr» Ingelev kom fra Klognes.
Vi finner da sâvel Erich som Ingelev på Klognes, Erich som tjener og Ingelev som datter!


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.