Hans Hansen Nord-Strømmen (~ 1731 - 1785)

Troms:
År
Year
Dokument
Document
Person / Gård
Person / Farm
Beskrivelse - Description Kilde - Source
1785 Bilag til skifteprotokoll
Probate record enclosure
Hans Hansen Nord-Strømmen Registrerings- og vurderingsforretning i fallittboet etter Hans Hansen Nord-Strømmen datert 27. juli 1785. Ikke filmet! Tromsø sorenskriverembete.
Bilag i skiftepakke til skifteprotokoll nr. 9,
1785-1789, folio 346.

Da dette var et fallittbo, ble arvingenes navn ikke innført i skifteprotokollen.
Disse opplysningene finner vi i følgende registrerings- og vurderingsdokument:
  O. B. Heiberg etc: Giør Witterlig at Anno 1785 den 27 Julü, blev paa mine Vegne med min Fuldmægtig M: Giesles i overværelse af Lensmand A: T: Kiergaard og de 2de Vurderingsmænd Christopher Olsen Oldern og Peder Thomasen Hannes, holdet Registerings, og Vurderings-Forretning i Stervboet efter afgl: Hans Hansen Nordstrømmen i Güsunds Tinglav og Senjens Fogderie,
  Hvis Arvinger ere hans med Enken Anthonette Bojesen i Ægteskab sammenavlede og efterlevende 5 Børn
    Sc: Andreas Hansen, Hans Hansen begge myndige,
    Birgitte Hansdtr gift med Anders Hansen Ramfiorden,
    Margrethe Marie og Anna Frideriche begge ugifte.
  Bemelte forretning lyste saaledes: Her indføres Registerings-Forretningen. -
  Samme Dato blev efter foregaaende Berammelse holdt offentlig Auction over dette Stervboes Eiendeele paa følgende Contitioner. Her indføres Conditionerne med den første Auctions Forretning.
  Eftersom den største Deel af Stervboets Effecter og Eiendeele ved denne Auction formodelst Mangel paa Libhabere bleve usolgte, saa er end viidere den næstpaafølgende 25de Octobr 1785, efter foregaaende Bekiendtgiørelse paa mine Vegne med Lensmand Kiergaard foretaget nye Auction over de usolgte Effecter i dette Stervboe paa følgende Conditioner.
....


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.