Hans Øyestad Mellom (~1603 - 1651)

Østfold / Akershus:
År
Year
Dokument
Document
Person / Gård
Person / Farm
Beskrivelse - Description Kilde - Source
1651 Kirkebok
Parish register
Hans Øyestad Mellom Utdrag av kirkebok for Trøgstad prestegjeld Trøgstad prestegjeld.
Kirkebok 1645-1707, folio 84 og 85.

Den første kirkeboken fra Trøgstad prestegjeld begynner i 1646 og er dermed en av landets eldste!

Utdrag av kirkebok for Trøgstad prestegjeld i 1651 - Baptizati, folio 84:

1651: I Epipha [12. januar] Baptizati Hans Øistads barn Ragnild

Utdrag av kirkebok for Trøgstad prestegjeld i 1651 - Introductæ, folio 85:

1651: Reminiscere [2. søndag i fasten dvs. 23. februar] - Introductæ - Aaße Øistad

    Det kan ofte være vanskelig å få frem navnet på hustruen i ekteskapet. Når barn døpes nevnes ofte bare faren ved navn. Selv når kona begravelses, nevnes hun ofte kun som mannens hustru uten navns nevnelse. I dette eksempel fremkommer navnet til Hans Øyestad's kone i forbindelse med hennes introduksjon etter at deres datter Ragnild døpes!

    I de eldste kirkebøkene er det ofte notert når barnemødre ble “introduceret”. Dette var en gammel skikk. Barnemødre skulle holde seg borte fra kirken en tid etter nedkomsten, vanligvis 6 uker.
    Ved første kirkegang etter fødselen ble barselkona introdusert på nytt for menigheten. Hun ble møtt av presten i kirkedøra og ført høytidelig inn i kirken. Introduksjonen, eller “inngangen” som det også kalles, ble notert i kirkeboken; ofte i egne rubrikker.
[Fra “Våre Røtter” av Nils Johan Stua og Per-Øivind Sandberg]


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.