Hans Bendtsen Findnes (~1692 - ~1752)

Troms:
År
Year
Dokument
Document
Person / Gård
Person / Farm
Beskrivelse - Description Kilde - Source
1752 Skifteprotokoll
Probate record
Hans Bentsen Findnes Skifte og deling etter Hans Bentsen Findnes datert 21. september 1752. Ikke filmet! Tromsø sorenskriverembete.
Skifteprotokoll nr. 6,
1752-54, folio 22

Utdrag av skiftet etter Hans Bendtsen Finnes som ble avholdt på Findnes i Helgøy tinglag:
Sal Hans Bensen Finnes.
Anno 1752 dend 21 Septembr: indfandt ieg mit i Sterboen efter afdøede Hans Bentsen som Boede og Døede paa Gaarden Findnes i Tromsøe fogderie, for at Skifte og Deele imellem hans efterladte Enke Doreth Jensdr: og Hans efterladte Børn, som ere
    1 Bent, er gift og Boer paa Kalslet,
    2 Jon, er gift og boer i Huitøen,
    3 Søren, som Boer paa Telnes,
    4 Ole, er myndig og tiener i Tromsen,
    5 Svend, er myndig og Hiemme,
    6 Peder, iligemaade myndig og Hiemme,
    7 Doreth, som er gift med Peder Carlsen,
    8 Karen, er gift med Peder Andersen og
    9 Ingebor, som er gift med Søeren Hansen Selnes.
Disse Arwinger ware alle ved denne Forretning nærværende, saavel som og Enken selv, til hvis Lowærge Hun haver udkoret sin Broder, Willum Jenssen, Klokkeren til Tromsen.
Boets eiendele blev anvist af Enken og Børnene, og Vurderis af de twende Mænd Hans Svends: Aasen og Torlev Eriksen Biigen som følger:
....


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.