Gudbrand Olsen Linto/Sæther Nordre (~1661 - ~1747)

Østfold / Akershus:
År
Year
Dokument
Document
Person / Gård
Person / Farm
Beskrivelse - Description Kilde - Source
1711 Ekstraskatt (Skoskatten)
Extra Tax
Gudbrand Olsen Linto
/Sæther Nordre
Utdrag av skoskatten i 1711 for Linto i Trøgstad sogn Fogderegnskap
Vedlegg 1711
Heggen og Frøland fogderi
Trøgstad sogn,

Utdrag av Ekstraskatten i 1711 for Trøgstad sogn i Heggen og Frøkands fogderi:
Skatten som ble pålagt Linto var:
«Elof med sin Hustrue» - 4 par sko.
«1 tienstedreng Soldat» - skatt ble ikke betalt for soldater.
«1 Huusmand med sin Hustrue oc 1 barn» - 6 par sko.
«1 tienstepige» - 2 par sko - Årslønn 1 Dlr. 72 Skilling.
«Gulbrand ibm med sin Hustrue oc 1 Daater» - 6 par sko.
«1 tienstepige» - 2 par sko - Årslønn 1 Dlr. 72 Skilling.
Tilsammen 14 par sko à 3 Skilling pr. par ga 42 Skilling i skatt,
1/6-del av tjenestepikenes lønn, 28 Skilling pr. familie, utgikk også i skatt,
tilsammen 98 Skilling, omregnet til 1 Dlr. 2 skilling.

«Skoskatten» 1711, en vanlig betegnelse på en engangsskatt i 1711 på skotøy, parykker, fontanger, karosser, chaiser og karjoler, samt på tjenestefolks lønn, påbudt i forordning 21.02.1711.
Enkelte grupper var fritatt eller utelatt, blant annet husmenn som var utskrevne soldater og deres familier, spedbarn og personer uten fast bopel.
Satsen var 3 skilling per skopar. Det ble sannsynligvis ikke foretatt reell telling av skotøy, men beregnet for eksempel to par per person i gårdbrukerfamilie og ett par per person i husmannsfamilier og liknende.
Av tjenestefolks årslønn skulle 1/6 gis i skatt. Husbonden skulle innbetale dette og trekke tilsvarende fra tjenerlønnen.


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.