Ole Sifuersen Graverholt (~1653 - > 1715)

Østfold / Akershus:
År
Year
Dokument
Document
Person / Gård
Person / Farm
Beskrivelse - Description Kilde - Source
1701
Manntall
Census
Ole Sifuersen Graverholt Utdrag av manntallet i 1701 for Graverholt under Kinnestad på Setskog i Høland Manntall
Nedre Romerike fogderi
Høland prestegjeld,
folio 220

Utdrag av Manntallet i 1701 for Kinnestad og Graverholt:

Hølands Præstegield.
Opsiddernis
Eller
Lejlendingens
Stand og vilkor
Gaardenis
Eller
Pladzennis
Nafne
Oppsiddernis
Eller
Lejlendings
Nafne
Deris
Aar
og
Alder
Deris Sønners
Nafne
Og Huor de
Findes
Deris
Aar
og
Alder
Tienste Karle
Eller
Drenge
Deris
Aar
og
Alder
   
 
 
Kinnestad
 
 
 
Ole Anderß:
 
 
Even Anderß:
Jens Larßen
Lars Svendßen
Res Soldat
40
 
 
30
56
37
 
Torbiørn Hieme
Gulbrand ligesaa
Anders ligesaa
Svend Hieme
 
 
 
8
6
2
4
 
 
 
   
  Under
Kinnestad
Grafwerholt
 
Ole Sifuerß:  
 
50  
 
Sifuer Hieme
 
 
20
 
 
Sifuer Knudßen
fød i Nedre Romerige  
 
20
 


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.