Frantz Augustinussen Torp (~1595 - ~1644)

Østfold / Akershus:
År
Year
Dokument
Document
Person / Gård
Person / Farm
Beskrivelse - Description Kilde - Source
1625/26 Inntektsvedlegg
(Fogderegnskap)
Income enclosure
(Sheriff
Account Book)
Frantz Augustinussen Torp Fogderegnskapet fra 1.5.1625 til 1.5.1626 for Høelandtz Prestegield viser at «Frandtz Augustinisøn» bøtet drøyt 6½ rd for en elg han ulovlig veidet for om lag fire år siden. Lensregnskap
Akershus len (eske 72, legg 4)

Indtegdtt pendinge Oppeborenn ud dj Sagfalld dette Aar - Høelandtz Prestegield:
Annammidt aff Franndtz Augustinisen for Udt Luks Diur Hand Unngefehr for Fire Aar forleedenn Ulouglig Stoudet, gaff
    pending 7 Dr. 10 sh. 2 alb.


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.