Frantz Larsen Ruud Østre (1753 - 1787)

Østfold / Akershus:
År
Year
Dokument
Document
Person / Gård
Person / Farm
Beskrivelse - Description Kilde - Source
1787 Skifteprotokoll
Probate record
Frantz Larsen Ruud Østre Skifte og deling etter Frantz Larsen Ruud Østre, Trøgstad, datert 2. juni 1787. Heggen og Frøland sorenskriverembete.
Skifteprotokoll nr. 8,
1784-89, folio 407

Utdrag av skiftet etter Frantz Larsen Ruud Østre:
Skifte Forretning efter afgangen Frans Larsen paa Ruud østre i Trøgstad Præstegield» begynte 19.03.1787 og ble avsluttet 02.06.1787:
«Bartholomæus Fædder Munch Kongelig Majt. Justitj Raad og Sorenskriver over Heggen og Frøland Giør Witterligt:
At Anno 1787 den 19de Martj blev Skifte Retten sadt paa gaarden øster Ruud i Trøgstad Præstegield udj Stærboet efter sammesteds den 23 Feb. næst forhen ved Døden afgangen Mand Frans Larsen, for at Registere og vurdere ... Stærboes Løsøre et Løse og Faste Ejendommer til paafølgende Skifte og Deeling i mellom Enken Berthe Ellefsdatter paa den ene Side og paa den anden Side Deres i Ægdeskab sammen aflede 2de Børn og Sønner neml.
Ælste Søn Lars Fransen Hiemme 12 Aar gl.
Anden Søn Ole 6 Aar gl. ligesaa Hiemme.
Her formelte Angav Enken Sig at være Frugtsommelig, ... et 2de umyndiges ... var Nærværende deres Fasters Mand Niels Olsen Store Hoff, som blev paalagt at tilsee deris Beste paa forsvarlig maade. - Saa var og nærværende Enken, forbemelte Berthe Ellefsdatter med antagen Laugverge Hendes Fader Ellef Olsen Sæter ...


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.