Even Christophersen Nadem Søndre/Soprim (< 1595 - ~1660)

Østfold / Akershus:
År
Year
Dokument
Document
Person / Gård
Person / Farm
Beskrivelse - Description Kilde - Source
1645 Koppskatt
Poll Tax
Even Christophersen Nadem Søndre
/Soprim
Utdrag av koppskatten i 1645 for
Høllandts Prestegielld.
Lensregnskap
Akershus len (eske 186, legg 2)

Utdrag av «Koppskatten» i 1645 for Nedre Romerikes fogderi:
Høllandts Prestegielld Fulde och Halffue Gaarder, aff Huer - 8 sh /:
....
Effuen Nadem, en Thieniste pige
Børge Nadem, Hans quinde
  ....
2
2

Koppskatten var en engangsskatt som skulle betales av alle over 15 år.
Satsen var 8 skilling pr. person i bonde- og fiskerhushold og 6 skilling for husmenn og håndverkere.
Bygdelensmenn, sogneprester og byborgere skulle gi 1 riksdaler pr. person, byenes borgermestre og rådmenn 1½ speciedaler, og adelspersoner 6 speciedaler.
Koppskattelistene fra 1645 blir ofte brukt til beregning av folketallet.


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.