Bjørgulf Oppegaard (< 1580 - ~1617)

Østfold / Akershus:
År
Year
Dokument
Document
Person / Gård
Person / Farm
Beskrivelse - Description Kilde - Source
1611 Landskatt
General Tax
Bjørgulf Oppegaard Landskatt (eller alminnelig skatt) til Mikjelsmess for Nessoden Sogenn. Skatten skulle betales med faste satser av hver “bonde”, “leilending” e.l. Lensregnskap
Akershus len (eske 28, legg 6)

Utdrag av Landskatt til Mikjelsmesse i 1611 for Folloug Fougderie:
Jordeigindis Bønder - Nessoden Sogenn.
    Bierulf Oppegard - 1 pd. Saltt.
    Barud ibidem - 1 pd. Salt.
    Thorbiørnrud ibidem - 1 fær [fjerding] Salt.
    Bro.t ibidem - 1 fær. Salt.
    Setter ibidem - 9 lispd.
    Jørenrud i Nordbye Sogen - 1 lispd. Salt.
    Foess i Skie Sogen - 15 lispd. Miell.
    Hones i Eneback Sogen - 1 pd. 7 lispd. Miell.
    Hoekaas i Bodstad Sogen - 1 pd. Miell.
    Sparbottenn i Waale Sogen - 1 pd. Kornn.
    Galtehuuss ibidem - 1 pd. Korn.
    Løgenn i Røgenn Sogen - 6 lispd. Korn.
    Gullierødt [Gullerød] i Onsøen - 1 hud.
 
    Hallang i Fronn Sogn - 1 pd. Saltt.
    Hasle paa Nesodden - 1 pd. 1 fær. salt.
    Aff enn part i itt Laxefiskende i Hougfoess paa Egir - 1 dlr.
    Dragirud i Thomptir - 2 pd. Miell.
    Hiord i Ve... Sogn - 7 lispd. Miell.
    Grøtterud paa Modum - 1 pd. Miell.
    Strømb i Waale Sogenn - pd. Korn.
Summa Huus.
    Miell och Korn - 10 pd. 5 lispd.
    Saltt - 4 pd. 6 lispd.
    Huder - 1 dlr.
    Gamble [Gamle] Dr: 1 drl.
Summa Latris: 15 dlr. 1 ort 15 sh.


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.