Andrea Antonetta Andreasdatter Boisen (1725 - > 1801)

Troms:
År
Year
Dokument
Document
Person / Gård
Person / Farm
Beskrivelse - Description Kilde - Source
1785 Bilag til skifteprotokoll
Probate record enclosure
Andrea Antonetta Andreasdatter Boisen Oppgave over debitorer i skiftet etter hennes mann, Hans Hansen Nord-StrÝmmen, datert 1785.
Egenhendig skrevet av Antonetta!
Tromsø sorenskriverembete.
Bilag i skiftepakke til skifteprotokoll nr. 9,
1785-1789, folio 346.

Oppgaven viser at Antonetta var lese- og skrivekyndig:
De saam Ere skyldig Tiil min Salig mand
    Hans Hans Strømmen
Er Ole ??lnom Runere vig ... 1 rd .. 3 mark
Lars Larsen Eyde .. x 5 mark 5 sh .. 1 rd men Der En 1 mark
Hans Hans Lande Eyde .... x ... 2 mark
Anders Olsen Eyde ... x 1 rd .. 1 mark
Ole Pedersen maals Elven . x ... 4 mark
Peder Nilsen Eyde ..... x . 4 mark ... 8 sh
Hendrik Pedersen Kierevig Baaten 1 rd 2 mark
Aane Taammesen LaH fiorden .. x .. 4 mark
skrevet Af miig An Tonet Strømmen
    1785                            ________________

                      Tilsammen = 7 rd 2 mark  8 sh
                                                1 mark 13 sh
              Friderich Sivertsen x ... 1 mark -


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.