Anne Ottesdatter [Lorch?] (- 1675 - ~1715)

Troms:
År
Year
Dokument
Document
Person / Gård
Person / Farm
Beskrivelse - Description Kilde - Source
1747 Skifteprotokoll
Probate record
Anne Ottesdatter [Lorch?] Skifte og deling etter Annes datter, Karen Hansdatter Bognes, datert 20. juni 1747.
Ikke filmet!
Tromsø sorenskriverembete.
Skifteprotokoll nr. 5,
1745-51, folio 24

Utdrag av skifte etter Annes datter, Karen, avholdt på Bognes i Helgøy tinglag 20. juni 1747:
Sal: Karen Hansdatter Bognes.
Anno =1747= dend 20de Junü, var ieg tilligemed tvende mend Daniel Haansen Hveding og Anthon Olsen Grøtnes, forsamlede paa Bognes i Helgøe tinglav, for at holde Registering og Vurdering efter Sal: Karen Hansdatter som døede og boede sammestedes, hafde efterladt Sig Enkemand Hans Pedersen, men ingen Livsarvinger; dog, om noget bliver at Arve, da har hun følgende Sødstende,
    Abbelune, som har Christopher i Strømmen,
    Tosten Haansen og Ottes Hansen boende paa Selnes,
    Hans Hansen tiener Anders Rost [Røst?],
    Malene Hansdr: som er død men har en Søn efter Sig neml: Hans, hos Christopher udi Strømmen og
    afgangen Anne Hansdr: som var gift med Niels Brendal paa Hitteren, denne er og død,
        men har Børn neml:
             Anne som er hos Enkemanden Hans Pedersen og
             Martha som er hos Anders Axelsen Moursund,
disse ere Arvinger efter den Sal: Qvinde.
Dette Sterboe blev anvist af Enkemanden, Hans Pedersen, men de andre Arvinge skal endnu blive varslet om foreetningen, saasom de ere langt fraværende, før skiftet kommer til ende.
....
Dette skifte viser at den Abelone som var datter til Anne og Hans på Selnes, var gift med Christopher Kielsen Strømmen! Av skiftet fremgår også at Malene Hansdatters sønn het Hans Simonsen, og at han bodde hos Christopher da skiftet etter Karen ble avholdt i 1747. Det må derfor være klart at Malene var gift med Christophers bror, Simon, skifte etter begge avholdt 05. august 1733.


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.