Min egen biografi - My own biography


Jeg har også valgt å ta frem min egen biografi.

Den faller naturlig i to deler, tiden i Norge frem til 1980, når jeg flyttet fra Oslo til Linköping, og tiden i Linköping fra 1980.

Videre har jeg valgt å dele hver av disse perioder i to nye deler, mitt privatliv, og mitt arbeidsliv. Det senere inneholder bl. a. en spennende «reise» gjennom datahistorien, som jeg har fått oppleve utviklingen av fra 1963 og fremover.

Biografien kan lastes ned i PDF-format eller som flip-bok.

Alternativt kan hver del lastes ned for seg i PDF-format.

Avhengig av filstørrelse kan nedlastning ta noe tid. Kolonnen til høyre viser størrelsen på de enkelte delene.

      I have also chosen to present my own biography, but regret that the biography only will be available in norwegian.

It seems natural to divide the biography into two parts, my living in Norway up to 1980, and my life in Linköping from 1980 on.

Furthermore I have chosen to divide each of these periods into to parts, my private life and my life at work. The latter includes an exiting journey through the computer history as I have experienced the development from 1963 on.

The biography is loadable in PDF-format or as a flip-book

As an alternative, each part can be downloaded in PDF-format.

Dependent upon the file size, downloading might take some time. The right column shows the size of each part.

Kommentarer mottas med takk!     Comments are welcomed!

Biografien i PDF-format /
The biography in PDF-format
Filenes størrelse
File sizes
Hele biografien / The complete biography 6.391 KBytes
Privatliv i Norge / Private life in Norway 1.094 KBytes
Arbeidsliv i Norge / Working life in Norway 237 KBytes
Privatliv i Linköping / Private life in Linköping 799 KBytes
Arbeidsliv i Linköping / Working life in Linköping 330 KBytes

Noen gratis PDF-lesere. Jeg anbefaler Nitro Reader.
Some free PDF-readers. I recommend Nitro Reader.

Nitro Reader Foxit Reader Adobe Reader